Tìm kiếm tin tức
Văn bản
Quyết định số 33/QĐ-ĐT-QP ngày 15/10/2015 của Giám đốc Trung tâm GDQP Huế ban hành Quy định đánh giá kết quả môn học GDQP&AN trình độ đại học, cao đẳng
Ngày cập nhật 01/12/2015

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.238.135
Hiện tại có 23 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông