Tìm kiếm tin tức
Tổ chức >> Đảng - Đoàn thể
Cơ cấu Tổ chức Đảng Đoàn thể
Ngày cập nhật 15/05/2014

I. ĐẢNG ỦY

Bí Thư: Nguyễn Sơn Bình

Phó Bí thư: Trần Văn Bản

Các ủy viên:

1. Trần Lê Minh

2. Đỗ Thị Ngọc Hà

3. Hồ Thanh Thiên

Ủy Ban Kiểm tra

1. Chủ nhiệm: Trần Văn Bản

2. Ủy viên: Phạm Danh Nha

3. Ủy viên: Lê Thị Mai Oanh

II. CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

A. Thường Vụ

1. Hồ Thanh Thiên

2. Nguyễn Xuân Hòa

3. Ngô Thị Phượng

B. Ban chấp hành:

Chủ tịch: Hồ Thanh Thiên

Phó Chủ tịch: Nguyễn Xuân Hòa

Các ủy viên BCH:

1. Ngô Thị Phượng

2. Vũ Thị Chung

3. Mại Xuân Danh

4. Nguyễn Thị Thanh Tâm

5. Trần Minh Quyền

6. Phan Quang Thuận

7. Trần Thị Thúy Hồng

III. ĐOÀN CƠ SỞ

1. Bí thư: Mai Xuân Danh

2. Phó Bí thư: Đỗ Thị Ngọc Hà

Các tin khác

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 900.808
Hiện tại có 18 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông