Tìm kiếm tin tức
Tổ chức >> Đảng - Đoàn thể

I. ĐẢNG ỦY

Bí Thư: Nguyễn Sơn Bình

Phó Bí thư: Trần Văn Bản

Các ủy viên:

1. Trần Lê Minh

2. Đỗ Thị Ngọc Hà

3. Hồ Thanh Thiên

Ủy Ban Kiểm tra

1. Chủ nhiệm: Trần Văn Bản

2. Ủy viên: Phạm Danh Nha

3. Ủy viên: Lê Thị Mai Oanh

II. CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

A. Thường Vụ

1. Hồ Thanh Thiên

2. Nguyễn Xuân Hòa

3. Ngô Thị Phượng

B. Ban chấp hành:

Chủ tịch: Hồ Thanh Thiên

Phó Chủ tịch: Nguyễn Xuân Hòa

Các ủy viên BCH:

1. Ngô Thị Phượng

2. Vũ Thị Chung

3. Mại Xuân Danh

4. Nguyễn Thị Thanh Tâm

5. Trần Minh Quyền

6. Phan Quang Thuận

7. Trần Thị Thúy Hồng

III. ĐOÀN CƠ SỞ

1. Bí thư: Mai Xuân Danh

2. Phó Bí thư: Đỗ Thị Ngọc Hà

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 910.649
Hiện tại có 21 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông