Tìm kiếm tin tức
Tổ chức >> Chính quyền
Cơ cấu Tổ chức chính quyền
Ngày cập nhật 15/05/2014

I. BAN GIÁM ĐỐC

1. Giám đốc: đ/c Nguyễn Quang Linh

2. Phó giám đốc: đ/c Nguyễn Sơn Bình

3. Phó giám đốc: đ/c Trần Văn Bản

II. PHÒNG HCTH - CTCT

1 Trưởng phòng: đ/c Trần Lê Minh

2. Phó trưởng phòng: đ/c Lê Quang Vinh

III. PHÒNG ĐÀO TẠO - QLSV

1. Trưởng phòng: đ/c Trần Văn Bản (Phụ trách Phòng Đào tạo - QLSV)

2. Phó trưởng phòng: đ/c Hồ Thanh Thiên (Phụ trách công tác đào tạo. nghiên cứu khoa học)

3. Phó trưởng phòng: Bùi Công Tuấn (Phụ trách công tác quản lý sinh viên)

III. KHOA GIÁO VIÊN

1. Trưởng khoa: đ/c Nguyễn Văn Tâm

2. Phó trưởng khoa: đ/c Phạm Danh Nha

Các tin khác

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 910.644
Hiện tại có 16 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông