Tìm kiếm tin tức
Tin tức - Sự kiện
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ
Ngày cập nhật 27/06/2016
Nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở
      Sáng ngày 24 tháng 06 năm 2016, Trung tâm GDQP Huế đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu kết quả 03 đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở của các giảng viên đã được triển khai năm 2015. Hội đồng do đồng chí Trung tá Trần Văn Bản, Phó giám đốc Trung tâm làm Chủ tịch ; đồng chí Thạc sĩ Hồ Thanh Thiên, Thư ký khoa học, các đồng chí Nguyễn Văn Tâm, Trần Lê Minh, Ngô Tấn Việt, Hoàng Khắc Minh và đồng chí Nguyễn Xuân Hòa là ủy viên và ủy viên phản biện của các đề tài. Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN

    Tại buổi đánh giá, nghiệm thu này, các chủ nhiệm đề tài đã lần lượt trình bày kết quả nghiên cứu của mình:

1. Chủ nhiệm đề tài: Cử nhân Trần Đình Giai với đề tài: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học thực hành môn điều lệnh đội ngũ từng người không có súng cho sinh viên đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh tại Trung tâm; mã số  2015.KGV.01.

2. Chủ nhiệm đề tài: cử nhân Nguyễn Thỵ Quỳnh Hoa với đề tài: Một số giải pháp nâng cao chất lượng Xêmina trong học môn đường lối quân sự cho sinh viên đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trung tâm giáo dục quốc phòng Huế; mã số đề tài: 2015.KGV.02.

3. Chủ nhiệm đề tài: cử nhân Trần Thị Thúy Hồng trình bày đề tài:Biện pháp để sử dụng phương pháp dạy học trong giảng dạy môn Công tác quốc phòng và an ninh tại Trung tâm; mã số đề tài: 2015.KGV.03.

     Hội đồng đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của các chủ nhiệm đề tài, mặc dù 03 đề tài được triển khai trên quy mô nhỏ và kinh phí hạn chế, tuy nhiên sản phẩm nghiên cứu đã có những đóng góp nhất định đối với hoạt động khoa học công nghệ nói riêng và hoạt động giáo dục đào tạo tại Trung tâm nói chung. Hồi đồng cũng đề nghị các chủ nhiệm đề tài cần phải chỉnh sửa một số nội dung nhằm phù hợp với thực tế của Trung tâm và nhấn mạnh kết quả nghiên cứu của đề tài là nguồn tư liệu phục vụ công tác đào tạo. Hội đồng đã thông nhất đánh giá kết quả của 03 đề tài đều đạt loại Khá.

Đồng chí Trần Văn Bản- Chủ tịch Hội đồng kết luận

    

     Chiều cùng ngày, Hội đồng Khoa học Đào tạo của Trung tâm cũng đã tiến hành kiểm tra tiến độ 03 đề tài khoa học công nghệ cấp Trung tâm đã triển khai năm 2015, gồm:

1. Đề tài: Nâng cao hiệu quả giáo dục ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hôi chủ nghĩa cho sinh viên tại Trung tâm giáo dục quốc phòng Huế; mã số đề tài: 2015.TT.01; chủ nhiệm đề tài: Thượng tá, cử nhân Phạm Danh Nha.

2. Đề tài: Một số biện pháp quản lý môn học giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên tại Trung tâm giáo dục quốc phòng Huế; mã số đề tài: 2015.TT.02; chủ nhiệm đề tài: Trung tá, cử nhân Nguyễn Văn Tâm.

3. Đề tài: Các biện pháp tạo hứng thú học tập kỹ thuật bắn súng bộ binh cho sinh viên tại Trung tâm giáo dục quốc phòng Huế; mã số đề tài: 2015.TT.03; chủ nhiệm đè tài: Trung tá, cử nhân Hoàng Khắc Minh.

    Hội đồng đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu theo tiến độ của các chủ nhiệm đề tài và yêu cầu các chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa một số nội dung của kết quả nghiên cứu đồng thời đề nghị đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu nhằm đảm bảo thực hiện đúng Hợp đông triển khai nhiệm vụ và kế hoạch nghiên cứu đã ký kết.

Các tin khác

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.280.166
Hiện tại có 30 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông