Tìm kiếm tin tức
Tin tức - Sự kiện
HỘI NGHỊ XÂY DỰNG PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 - 2017
HỘI NGHỊ XÂY DỰNG PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 - 2017
Ngày cập nhật 12/09/2016
             Sáng ngày 22/8/2016,tại Thành phố Nha Trang, Đảng ủy, ban Giám đốc, Công đoàn cơ sở Trung tâm GDQP Đại học Huế tổ chức Hội nghị xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016 - 2017. Tham dự Hội nghị có đ/c PGS.;TS Lê Văn Anh - Giám đốc Trung tâm cùng các đ/c trong Ban Giám đốc; đ/c Đại tá Nguyễn Sơn Bình - Bí thư Đảng ủy cùng các đ/c trong Đảng ủy; đ/c Thạc sĩ Hồ Thanh Thiên - Chủ tịch Công đoàn cơ sở cùng các đ/c trong BTV CĐCS và sự có mặt của cán bộ quản lý từ phó tổ trưởng trở lên các tổ công tác, tổ chuyên môn cũng có mặt đông đủ

Đ/c PGS.;TS Lê Văn Anh - Giám đốc Trung tâm đọc báo cáo xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 trước Hội nghị, qua đó Hội nghị thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

Báo cáo tập trung vào 08 nhiệm vụ quan trọng và đưa ra các giải pháp để thực hiện:

1. Về công tác chính trị tư tưởng

2. Công tác đào tạo và NCKH

3. Công tác sinh viễn.

4. Công tác tổ chức cán bộ

5. Công tác kế hoạch tài chính

6. Công tác phục vụ và đảm bảo đời sống

7. Công tác quản lý điều hành

8. Công tác thanh tra, kiểm tra, thi đua khen thưởng

Tại Hội nghị đã thảo luận và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trên các mặt công tác đồng thời đưa ra những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại để khắc phục.

Đ/c PGS.TS Lê Văn Anh - Giám đốc đã đưa ra 06 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2016 - 2017

1.Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29 của Bộ chính trị về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo”, các cuộc vận động của Bộ GD&ĐT và Bộ Quốc phòng; lập thành tích cao nhất chào mừng 20 năm thành lập Trung tâm.

2. Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm theo Thông tư liên tịch 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH; bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo theo nhiệm kỳ Giám đốc 2016 – 2021; thực hiện việc đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển, bố trí CBVC theo đúng quy định, năng lực và nhu cầu; triển khai đề án xác định vị trí việc làm; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và quản lý CBVC của Trung tâm.

3.Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực người học, hoàn thiện quy trình tổ chức, quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Tăng cường vai trò của tổ bộ môn trong tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn.

4. Đẩy mạnh hoạt động NCKH, tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động NCKH, gắn hoạt động NCKH với công tác đào tạo, tiếp tục triển khai đăng ký các đề tài NCKH các cấp, khuyến khích và tạo điều kiện đăng ký đề tài cấp Đại học Huế và tham gia các hoạt động KHCN ngoài Trung tâm.

 

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tài chính và chấp hành tài chính của đơn vị. Triển khai đề án đổi mới phương thức hoạt động và quản lý bếp ăn tập thể. Ưu tiên một phần kinh phí cho các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm.

6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động của đơn vị, chủ động kiểm tra, thanh tra, giám sát quy trình đào tạo, quản lý tài chính và CSVC; tăng cường giám sát các hoạt động của bếp ăn tập thể, công tác vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm./.

Sau đây là một số hình ảnh thảo luận tại Hội nghị:

Đ/c Đại tá Nguyễn Sơn Bình  - Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Trung tâm

 

Đ/c Thượng tá Trần Văn Bản - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Trung tâm

 

Đ/c Thạc sĩ Hồ Thanh Thiên - Chủ tịch CĐCS

Đ/c Trần Lê Minh  - Trưởng phòng HCTH - CTCT

Đ/c Thượng tá Nguyễn Văn Tâm - Trưởng Khoa Giáo viên

Đ/c Trung tá Ngô Tấn Việt - Tổ trưởng BM QSC

Đ/c Trung tá Nguyễn Xuân Hòa - Tổ trưởng BM ĐLQS

Đ/c Phan Quang Thuận - Tổ trưởng CSVC - TB

Đ/c Phan Văn Việt - Tổ trưởng tổ HCKT

Đ/c Ngô Thị Phượng - Phụ trách kế toán

Hà Ngọc Phi
Các tin khác

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.280.156
Hiện tại có 20 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông