Tìm kiếm tin tức
Hướng dẫn soạn bài giảng bằng công cụ PowerPoint 2003

Dùng cho các sinh viên chuyên ngành GDQP ghép môn soạn bài giảng
Nguồn: Trung tâm GDQP Huế sưu tầm
Người gởi: 4
Ngày gởi: 2/4/2013 09h:57'
Dung lượng: 6.66 MB
Số lượt đọc: 2.511
Số lượt tải: 975

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.009.272
Hiện tại có 17 khách
Giải pháp: FITC   -   Thiết kế và kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông